Latvijas Fleboloģijas biedrība tika nodibināta Rīgā 2000. gada 25. februārī. Tā ir valstī pirmā profesionālā organizācija, kuras darbības mērķis ir fleboloģijas zinātnes attīstība un vēnu slimību diagnostikas, profilakses un ārstēšanas uzlabošana. Biedrības dibinātāju vidū ir Latvijas vadošie asinsvadu ķirurgi, ģimenes ārsti, dermatologi, hematologi, kardiologi, internisti un sabiedrības veselības speciālisti.

Latvijas Fleboloģijas biedrība ir neatkarīga profesionāla organizācija, kas cieši sadarbojas ar citām profesionālām asociācijām un kuras darbību atbalsta Latvijas Ārstu biedrība. 2000. gada maijā biedrībā bija apvienojušies vairāk nekā 100 dažādu specialitāšu ārsti. Latvijas Fleboloģijas biedrības galvenie darbības uzdevumi ir: veicināt ārstu profesionālo izaugsmi un pētniecisko darbu, izstrādāt vadlīnijas fleboloģijas attīstībā, koordinēt profesionālo organizāciju sadarbību, sekmēt informācijas apmaiņu fleboloģijā Latvijā un ārvalstīs.